DSC_0056.jpg

CONNECTING WALES WITH THE WORLD | CYSYLLTU CYMRU Ȃ’R BYD

7-10 May | Mai 2019 Chapter Arts Centre, Cardiff, Wales
Canoflan celfyddydau Chapter, Caerdydd, CYMRU

Wales International Documentary Festival is an international celebration of world-class talent and creativity in documentary film. As the only documentary film festival in Wales our mission is to bring the world to Wales and showcasing Wales to the world. This year, the festival is held in Chapter Arts Centre, Cardiff.

Mae Gŵyl Ffilm Ddogfen Rhyngwladol Cymru yn ddathliad o’r talent a’r creadigrwydd sydd i’w gweld mewn ffilmiau dogfen ar draws y byd. Fel yr unig ŵyl i ffilmiau dogfen yng Nghymru, ein nod yw i ddod a’r byd i Gymru ac arddangos Cymru i’r byd. Eleni, mae’r wyl yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd

 
Dave Evans, Artistic Director


Dave Evans, Artistic Director

A few years ago a bunch of friends sat in a bar and discussed the possibility of screening some films from around in the world in Wales.
A few of us had been fortunate to attend film festivals around the world, in Amsterdam, in Berlin but also in Prizren and Jihlava - smaller places, difficult to reach but with a special atmosphere that was hard to match.
We had a dream that we could do the same and make Wales a mecca for filmmakers and audiences from all over the world. Now that dream is a reality.